Zrzeczenie się odpowiedzialności

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2020

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE STRONY

Informacje zawarte na Przewodnik po najlepszych antywirusach (My, Nas lub Nasz) na Stronie https://najlepszeantywirusy.pl/ (Strona) służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Wszystkie informacje na Stronie są dostarczane w dobrej wierze, jednak nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących dokładności, adekwatności, ważności, niezawodności, dostępności lub kompletności jakichkolwiek informacji na Stronie. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY LUB OPIERANIA SIĘ NA WSZELKICH INFORMACJACH PODANYCH NA STRONIE. KORZYSTASZ ZE STRONY I POLEGASZ NA WSZELKICH INFORMACJACH NA STRONIE WYŁĄCZNIE NA WŁASNE
RYZYKO.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LINKI ZEWNĘTRZNE

Strona może zawierać (lub możesz zostać odesłany za jej pośrednictwem) linki do innych stron internetowych lub treści należące do stron trzecich lub pochodzące od nich, lub linki do stron internetowych i funkcji w banerach lub innych reklamach. Takie linki zewnętrzne nie są przez nas badane, monitorowane i sprawdzane pod kątem dokładności, adekwatności, aktualności, niezawodności, dostępności lub kompletności. NIE GWARANTUJEMY, NIE ZAPEWNIAMY, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB NIEZAWODNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI OFEROWANYCH PRZEZ STRONY INTERNETOWE STRON TRZECICH PODŁĄCZONE ZA POMOCĄ STRONY LUB STRONY INTERNETOWEJ LUB FUNKCJI PODŁĄCZONEJ DO JAKICHKOLWIEK BANERÓW LUB INNYCH REKLAM. NIE BĘDZIE STRONĄ ANI NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA MONITOROWANIE ŻADNEJ TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PARTNERÓW

Strona może zawierać łącza do stron powiązanych, a my otrzymujemy prowizję za wszelkie zakupy dokonane przez użytkownika na stronie powiązanej przy użyciu takich linków.
 
NASZE NAJLEPSZE OFERTY:X