Polityka prywatności

A. Wprowadzenie

1. Prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby ich chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z twoimi danymi osobowymi.
2. Wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookies zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej pozwala nam na używanie plików cookies za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę.

B. Zaufanie

Dokument ten został utworzony przy użyciu szablonu z SEQ Legal (seqlegal.com)

C. Gromadzenie danych osobowych

Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

1. Informacje o twoim komputerze, w tym adres IP, położenie geograficzne, rodzaj i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
2. Informacje o twoich wizytach i korzystaniu z tej strony, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji na stronie;
3. Informacje, które podajesz podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
4. Informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
5. Informacje, które zamieszczasz na naszej stronie z zamiarem opublikowania w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść twoich postów;
6. Informacje zawarte we wszelkich wiadomościach wysyłanych do nas pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
7. Wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz lub nam udostępniasz;

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką

D. Wykorzystywanie twoich danych osobowych

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich podstronach strony. Możemy wykorzystywać twoje dane osobowe w następujących celach:

1. Administrowanie naszą stroną internetową i biznesem;
2. Personalizacji naszej strony internetowej dla ciebie;
3. Umożliwienie korzystania z usług dostępnych w naszym serwisie;
4. Świadczenie usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
5. Wysyłanie powiadomień email, o które prosiłeś;
6. Wysyłania naszego emailowego newslettera, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać newslettera);
7. Wysyłanie ci wiadomości marketingowych dotyczących naszej działalności lub działalności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz poinformować nas w dowolnej chwili, jeśli nie chcesz dłużej korzystać z komunikacji marketingowej);
8. Dostarczanie stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te strony trzecie nie będą mogły identyfikować żadnego indywidualnego użytkownika na podstawie tych informacji);
9. Zajmowanie się zapytaniami i skargami składanymi przez ciebie lub w związku z naszą stroną;
10. Dbanie o bezpieczeństwo naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
11. Weryfikacja zgodności z regulaminem korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej usługi wiadomości prywatnych); i
12. Inne zastosowania.

Jeśli udostępniasz nam dane osobowe do publikacji na naszej stronie internetowej, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji twoich informacji na naszej stronie internetowej i można je dostosować za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Bez twojej wyraźnej zgody nie będziemy przekazywali twoich danych osobowych stronom trzecim w celu ich marketingu bezpośredniego lub jakiejkolwiek innej stronie trzeciej.

E. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawnić twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, urzędników, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców, jeśli będzie to uzasadnione w celach określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy firm (to znaczy naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym), jeśli będzie to uzasadnione w celach określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić twoje dane osobowe:

1. W zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
2. W związku z toczącymi się lub przyszłymi postępowaniami prawnymi;
3. W celu ustalenia, wykonania lub ochrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka naruszenia zaufania);
4. Nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek firmy lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy sprzedać); i
5. Każdej osobie, co do której zasadnie uważamy, że może zwrócić się do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, jeżeli w naszej uzasadnionej opinii taki sąd lub organ miałby zasadne prawdopodobieństwo nakazania ujawnienia tych danych osobowych;

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej polityce, nie będziemy udostępniali danych osobowych stronom trzecim.

F. Międzynarodowe transfery danych

1. Informacje, które zbieramy, mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane między dowolnymi krajami, w których działamy, aby umożliwić nam korzystanie z informacji zgodnie z niniejszą polityką.
2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, w których nie obowiązują przepisy o ochronie danych równoważne z przepisami obowiązującymi poza Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stany Zjednoczone, Rosja, Japonia, Chiny i Indie.
3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie lub przekazujesz do publikacji na naszej stronie, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystywaniu takich informacji przez innych.
4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji F.

G. Zachowywanie danych osobowych

1. Niniejsza sekcja G określa nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych dotyczących zatrzymywania i usuwania danych osobowych.
2. Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji G zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
- w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
- jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
- w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym stronom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego).

H. Bezpieczeństwo twoich danych osobowych

1. Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych.
2. Będziemy przechowywać wszystkie podane przez ciebie dane osobowe na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i zaporą) serwerach.
3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
4. Przyjmujesz do wiadomości, że przesyłanie informacji przez Internet jest z natury niepewne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

I. Poprawki

Od czasu do czasu możemy aktualizować tę politykę, publikując jej nową wersję na naszej stronie internetowej. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tej polityce. Możemy powiadamić cię o zmianach w niniejszej polityce pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem prywatnego systemu wiadomości na naszej stronie internetowej.

J. Twoje prawa

Możesz polecić nam przekazanie ci wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych; przekazanie takich informacji będzie podlegać następującym warunkom:

1. Uiszczenie opłaty; i
2. Dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości (w tym celu zwykle akceptujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez notariusza oraz oryginał rachunku za media z aktualnym adresem).

Możemy ukryć dane osobowe, o które prosisz, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w każdej chwili polecić nam, abyśmy przestali przetwarzać twoje dane osobowe w celach marketingowych.
W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie zgadzasz się na wykorzystanie przez nas twoich danych osobowych do celów marketingowych, albo zapewnimy ci możliwość rezygnacji z wykorzystywania twoich danych osobowych w celach marketingowych.

K. Strony internetowe stron trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych stron trzecich oraz szczegółowe informacje o nich. Nie mamy kontroli i nie odpowiadamy za politykę prywatności i praktyki stron trzecich.

L. Aktualizacja informacji

Daj nam znać, jeśli twoje dane osobowe, które posiadamy, wymagają poprawienia lub aktualizacji.

M. Pliki cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Plik cookies to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer sieci internetowej do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookies mogą być plikami "trwałymi" lub "sesyjnymi": trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do określonej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed upływem terminu; natomiast sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamknięta. Pliki cookies zwykle nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookies i uzyskanymi z nich. Na naszej stronie używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookies.

1. Nazwy plików cookies, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, do których są one używane, przedstawiamy poniżej:

- na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics i Adwords, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza stronę / śledzi użytkowników w trakcie poruszania się po stronie / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawia użyteczność strony / analizuje korzystanie ze strony internetowej / administruje serwisem / zapobiega oszustwom i poprawia bezpieczeństwo serwisu / personalizuje serwis dla każdego użytkownika / kieruje reklamy, które mogą zainteresować określonych użytkowników;

2. Większość przeglądarek pozwala na przykład odmówić przyjęcia plików cookies:

- w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) możesz zablokować pliki cookies za pomocą ustawień zastępowania obsługi plików cookies dostępnych po kliknięciu Narzędzia, Opcje internetowe, Prywatność, a następnie Zaawansowane;
- w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookies, klikając Narzędzia, Opcje, Prywatność, wybierając z menu rozwijanego Użyj niestandardowych ustawień historii i odznaczając opcję Akceptuj pliki cookies ze stron; i
- w przeglądarce Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookies, otwierając menu Dostosuj i kontroluj i klikając Ustawienia, Pokaż ustawienia zaawansowane i Ustawienia treści, a następnie wybierając Zablokuj stronom możliwość ustawiania jakichkolwiek danych pod nagłówkiem Pliki cookies.

Zablokowanie wszystkich plików cookies będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu witryn internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookies, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony.

3. Możesz na przykład usuwać pliki cookies już zapisane na komputerze:

- w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje znajdziesz na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835);
- w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookies, klikając Narzędzia, Opcje i Prywatność, a następnie wybierając Użyj niestandardowych ustawień historii, klikając Pokaż pliki cookies, a następnie klikając Usuń wszystkie pliki cookies; i
- w przeglądarce Chrome (wersja 29) możesz usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu Dostosuj i kontroluj i klikając Ustawienia, Pokaż ustawienia zaawansowane i Wyczyść dane przeglądania, a następnie wybierając Usuń pliki cookies i inne dane stron i wtyczek przed kliknięciem Wyczyść dane przeglądania.

4. Usunięcie plików cookies będzie miało negatywny wpływ na użytkowanie wielu stron internetowych.
 
NASZE NAJLEPSZE OFERTY:X